Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

main [11.02.2019 20:26]
bobr
main [11.02.2019 20:26] (aktuální)
bobr
Řádek 17: Řádek 17:
\\ \\
 +
 +=== Vodácké sjezdy v roce 2019 ===
<html> <html>
Řádek 27: Řádek 29:
</html> </html>
-\\ 
- 
-=== Vodácké sjezdy v roce 2019 === 
{{:akce:2018:sjezdy_2019.jpg?250|Vodácké sjezdy v roce 2019}} \\ {{:akce:2018:sjezdy_2019.jpg?250|Vodácké sjezdy v roce 2019}} \\