Toto je starší verze dokumentu!


Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

main [10.12.2018 21:25]
bobr
main [14.03.2019 12:55] (aktuální)
bobr
Řádek 17: Řádek 17:
\\ \\
 +
 +<html>
 +<body>
 +<!--<div data-type="countdown" data-id="1031867" class="tickcounter" style="width: 100%; position: relative; padding-bottom: 25%"><a href="//www.tickcounter.com/countdown/1031867/odemykani-doubravy-2019-za" title="Odemykání Doubravy 2019 za">Odemykání Doubravy 2019 za</a><a href="//www.tickcounter.com/" title="Countdown">Countdown</a></div><script>(function(d, s, id) { var js, pjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//www.tickcounter.com/static/js/loader.js"; pjs.parentNode.insertBefore(js, pjs); }(document, "script", "tickcounter-sdk"));</script>-->
 +</body>
 +</html>
=== Vodácké sjezdy v roce 2019 === === Vodácké sjezdy v roce 2019 ===
-{{:akce:2018:sjezdy_2019.jpg?250|Vodácké sjezdy v roce 2019}} \\ 
-===== Předpověď počasí pro Ronov nad Doubravou ===== 
- 
-{{http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web.php?n&m=569&d=8&p1=476CFF&pruhl&v=4&.png?nocache|Předpověď počasí}} 
- 
-========== 
<html> <html>
<body> <body>
 +  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">
 +<h2>Odemykání Doubravy 2019 zrušeno!</h2>
 +<strong>
 +Vzhledem ke složitosti vydání povolení k manipulaci na VD Pařížov došlo k opomenutí z mé strany a nesplnění jedné z podmínek.Proto Krajský úřad v Pardubicích nemohl toto povolení vydat.V žádném případě není vina na Krajském úřadu v Pardubicích a ani na správci toku Povodí Labe , s.p. Hradec Králové.<br />
 +Omlouvám se všem za tuto situaci a pevně věřím,že se v budoucnu opět setkáme na Doubravě.<br/><br/>
 +Franta Bobr Zvěřina.</strong>
 +</strong>
 +<br />
 +<br/>
<p> <p>
-  <strong style="color:red;font-size: 1.5em"</strong></p>+  <strong style="color:red;font-size: 1.5em"
 +<h2>Jarní Chrudimka 2019 zrušena</h2> 
 +Z důvodu hydrologického sucha a opětovného nesouhlasu jednoho z majitelů MVE (který toho náležitě využil) <br/> jsme nedostali povolení k manipulaci na VD Seč a z tohoto důvodu se Jarní Chrudimka nekoná. 
 +</strong></p>
</body> </body>
</html> </html>
 +
 +{{:akce:2018:sjezdy_2019.jpg?250|Vodácké sjezdy v roce 2019}} \\
 +
 +===== Předpověď počasí pro Ronov nad Doubravou =====
 +
 +{{http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web.php?n&m=569&d=8&p1=476CFF&pruhl&v=4&.png?nocache|Předpověď počasí}}
 +
 +
===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====