Zrušení vodáckého sjezdu Chrudimky 2017

Bohužel plánovaný termín jarní Chrudimky se ze stejného důvodu jako loni (odvolání majitele malé vodní elektrárny proti rozhodnutí Krajského úř. Pce) neuskuteční.

Od pádla zdraví

Franta-Bobr.

VII. ročník vodáckého sjezdu Chrudimky 2017

{Vodácký sjezd Chrudimky 2017

Akce se koná 25.3.2016 od 11.00 hodin.

Start sjezdu:
Pod VD Seč I
Značená příjezdová cesta až pod přehradu,
vjezd povolen pouze pro osobní auta,
autobusy je možné zaparkovat u úpravny vody (omezené parkování).

Cíl:
Mezisvětí most
Žádáme všechny vodáky o ukončení sjezdu před mostem v Mezisvětí,
dále je zákaz plavby - vodárenské pásmo.

Pozor na na říční kilometr 47.9 - nesjízdný jez (6m) - vyrovnávací nádrž Seč II.

Délka splutí 10,4 km.
Obtížnost WWI - ZW (400m po vyrovnávače Seč II) - WWI.
Zajištěno vypouštění VD Seč I 11.00 - 15.00 hodin - 9 kubíků.

Splavné

Splavné na Sjezd Chrudimky 2015 je 30kč na celý den. Mládež do 15-ti let má splavné zdarma
Další informace:
607526167
Franta-Bobr@seznam.cz

Mapa říční trasy:

Místo startu Nesjízdný jez Střední úsek Cíl