Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

chrudimka-podzim2018 [22.03.2018 18:51]
bobr
chrudimka-podzim2018 [06.04.2018 19:53] (aktuální)
bobr
Řádek 33: Řádek 33:
__**Sponzoři**__ \\ __**Sponzoři**__ \\
-{{:akce:2018:tlapnet_logo.png?250|Tlapnet}}+{{:akce:2018:tlapnet_logo.png?250|Tlapnet}} {{:akce:2016:padler-logo.png?230|Pádler}} {{:akce:2018:logo_raft3.gif?140|Raft.cz}} 
 + 
 +<html> 
 +<body> 
 +<div style="color: blue; font-size: 1.2em"> 
 +Poděkování za možnost uspořádání vodáckých akcí patří především Krajskému úřadu v Pardubicích,Povodí Labe s.p. Hradec Králové,Městskému úřadu v Chrudimi,CHKO Železné Hory se sídlem v Nasavrkách,všem ČRS 
 +hospodařících v dotčených revírech,majitelům MVE,městům,obcím a majitelům pozemků. 
 +</div> 
 +</body> 
 +</html>
__**Mapa říční trasy:**__ __**Mapa říční trasy:**__
{{:i.misto_startu.jpg?300|Místo startu}} {{:ii.nesjizdny_jez-secii.jpg?300|Nesjízdný jez}} {{:iii.stredni_usek.jpg?300|Střední úsek}} {{:iv.cil_a_zakaz_spluti.jpg?300|Cíl}} {{:i.misto_startu.jpg?300|Místo startu}} {{:ii.nesjizdny_jez-secii.jpg?300|Nesjízdný jez}} {{:iii.stredni_usek.jpg?300|Střední úsek}} {{:iv.cil_a_zakaz_spluti.jpg?300|Cíl}}